Ventili za regulaciju protoka za cilindre rotacionih i o-prstenastih ventila.