Distribucija komprimovanog vazduha, vakuuma i azota