Pumpe i vakuum generatori, usisne čašice, ejektori i kontrolni i merni instrumenti, svi za vakuum.