Ova kategorija uključuje normalno zatvorene generatore gasa različitih modela. Njihova uloga u instalacijama je da otkriju curenja gasa u instalacijama i da ručno povuku ventile u slučaju nestanka struje.