Gotovo da ne postoji pneumatska instalacija na čijoj ruti nije čak ni slavina za zaustavljanje vazduha, bilo kao sigurnosna mera ili za zaustavljanje objekta održavanja.
Slavine ili ventili se ne koriste samo za vazduh, već i njihova raznolikost čini ih kompatibilnim za vazduh, vodu, rastvarače, slanu vodu, blato, masnoću, zapaljive materije itd.
Oni se mogu ručno upravljati sa pneumatskim aktuatorima sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom, sa električnim aktuatorom ili sa reduktorom.