Vodilice i držači alata su idealno i efikasno rešenje za rukovanje radnim uređajima, linearno i rotaciono oslanjanje alata i proizvodnih alata u bilo kojoj modernoj fabrici.