Ventil 3/2 za vakuum, sa električnim upravljanjem ili pneumatskim upravljanjem, sa direktnim ili asistiranim dejstvom komprimovanog vazduha.

× Contact rapid WhatsApp Available from 08:00 to 18:00