Ventil 3/2 za vakuum, sa električnim upravljanjem ili pneumatskim upravljanjem, sa direktnim ili asistiranim dejstvom komprimovanog vazduha.