Sigurnosni ventili za vodu, paru ili vazduh se koriste za zaštitu instalacija na pritiscima višim od podešenog pritiska, čime se eliminiše rizik od oštećenja opreme i instalacija.