Kontroleri fluida.
Ventili za kontrolu fluida. Šema 2/2
Priključak M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2