Leptir ventili su podeljeni u dve glavne kategorije Vafer i Lug, ali takođe mogu biti opremljeni sa prirubnicama.
Za razliku od sfernih ventila, oni imaju prednost smanjenog koloseka i takođe nude mnogo lakšu instalaciju na postrojenju.
U zavisnosti od konfiguracije, mogu se koristiti na vazduhu, vodi za piće, toploj vodi, pari ili bilo kojoj drugoj industrijskoj tečnosti, uključujući goriva i rastvarače.
Kao i kod kuglastih ventila, oni se mogu ručno upravljati, sa menjačem ili sa aktuatorima.

× Contact rapid WhatsApp Available from 08:00 to 18:00