Magnetni senzori položaja su montirani na pneumatske aktuatore (cilindri, prevodilačke jedinice, rotacioni aktuatori, itd.) sa stalnim magnetima na mobilnoj strani.