Multiplikatori pritiska sa odnosom 1: 2, 1: 3, 1: 4. Oni obezbeđuju podesivi pritisak koji je veći od pritiska napajanja. Maksimalni koeficijent množenja je 4. To je idealno rješenje za povećanje tlaka napajanja onih krajnjih linija koje zahtevaju viši tlak od ostalih postojećih komponenata u pneumatskom sastavu.

× Contact rapid WhatsApp Available from 08:00 to 18:00