Metalne armature sa unutrašnjim, spoljašnjim navojnim priključcima za unutrašnje kalibrirano crevo.
U ovoj kategoriji naći ćete: jednake i redukovane čepove, jednake i smanjene bradavice, produžetke, T konektore, I konektore, L priključke itd.

Browse Wishlist

Metalne armature od nikla

Kratak metalni utikač

Metalne armature od nikla

Lepak za konac

Metalne armature od nikla

Metalni čep FE