Industrijska ulja za obradu metala, turbine, hlađenje ili prenos toplote. Pneumatski, hidraulični, za kompresore, industrijska izolaciona ulja.

× Contact rapid WhatsApp Available from 08:00 to 18:00