PREFATA

Sistemele de acţionare pneumatice prezintă o serie de avantaje (robusteţe, simplitate constructivă, productivitate, fiabilitate ridicată, preţ de cost scăzut) care le recomandă într-un număr mare de aplicaţii industriale. La acestea se adaugă faptul că energia pneumatică este nepoluantă, motiv pentru care acest tip de sisteme de acţionare sunt indicate în aplicaţii unde trebuie respectate o serie de norme igenico-sanitare. Astfel de aplicaţii sunt întâlnite în industria alimentară, farmaceutică, chimică, tehnică dentară.

Performanţele unui sistem de acţionare pneumatic sunt condiţionate, în primul rând, de o proiectare în cunoştinţă de cauză a acestuia şi în al doilea rând, de o exploatare corectă, cu respectarea prescripţiilor tehnice impuse de producătorii echipamentelor componente. O atenţie deosebită trebuie acordată calităţii mediului de lucru. Experienţa arată că peste 80% dintre defecţiunile ce apar în timpul exploatării unui sistem de acţionare pneumatic sunt consecinţă a nerespectării acestei ultime condiţii.

Lucrarea prezentă are la bază experienţa autorului acumulată în acest domeniu în urma unei îndelungate activităţi desfăşurate în industrie, în proiectare şi mai ales în învăţământul superior. Punctul de pornire îl reprezintă notiţele de curs destinate cursului Acţionări hidro-pneumatice, curs aflat în Planul de învăţământ de la specializarea Mecatronică şi capitolul 4 al lucrării ²Acţionări hidraulice şi pneumatice, Echipamente şi sisteme clasice şi mecatornice², editată în anul 2005. Exista numeroase modificări care au vizat: simplificarea aspectelor teoretice prezentate, îmbogăţirea şi actualizarea conţinutului informaţional, noi exemple de echipamente şi sisteme de acţionare, creşterea calităţii părţii grafice a lucrării etc.

Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă prezentarea unor cunoştinţe de bază din domeniul acţionărilor pneumatice. Sunt avute în vedere echipamentele pneumatice de automatizare sub următoarele aspecte: rol funcţional, construcţie, funcţionare, simbolizare, parametri tehnico – economici. Totodată sunt prezentate diferite metodologii de alegere, dimensionare şi integrare a echipamentelor pneumatice de bază în sisteme complexe de automatizare.

Lucrare de faţă se adresează personalului tehnic cu o pregătire medie şi superioară ce lucrează nemijlocit cu sisteme pneumatice şi se confruntă cu probleme majore de producţie, cum ar fi mentenanţa liniilor automate de producţie.

În acelaşi timp, lucrarea oferă un suport didactic de bază pentru cei ce urmăresc să se iniţieze într-un domeniu nou, cel al acţionărilor pneumatice, precum şi studenţilor de la specializările ce au în planurile de învăţământ discipline cu acest profil.

Prof. Dr. Ing. Mihai Avram

Articole Similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *