Supapa de sens pneumatica pilotata seria PCV

Supapele de sens pneumatice cu pilot (sau pilotate) seria PCV sunt folosite ca o masura de protectie in instalatiile penumatice dar pot fi folosite si ca elemente logice SI in sistemele mai complexe de actionare pneumatica