CAPITOLUL 3 – GRUPUL DE PREGATIRE AL AERULUI – UNGATOARE

Pentru ungerea garniturilor și elementelor mobile din echipamentele unui sistem pneumatic de acționare, în masa de aer trebuie pulverizată o cantitate minimă de ulei. Acest lucru se realizează cu ajutorul unui echipament denumit ungător.

Dimensiunile picăturilor de ulei

În funcţie de dimensiunile picăturilor de ulei pulverizate în masa de aer există două tipuri de ungătoare: cu pulverizare obișnuită (cu ceață de ulei) și cu pulverizare fină (cu microceaţă de ulei).

Soluțiile constructive pentru cele două ungătoare sunt diferite, dar funcționarea lor se bazează pe acelaşi principiu.

În cazul ungătoarelor cu pulverizare obișnuită, picăturile de ulei sunt mai mari de 5 mm în timp ce la cele cu pulverizare fină sunt mai mici și mai uniform distribuite în masa de aer comprimat.

În figurile 23 și 24 sunt prezentate schema de principiu și respectiv o schemă constructiv – funcțională pentru un ungător cu pulverizare obișnuită.

fig 23Fig. 23

fig 24Fig. 24

Aerul, a cărui presiune la intrarea în echipament este P1, întâlnește în calea sa o secțiune restrictivă Ra, care va determina o scădere a acestei presiuni la valoarea P2. Acest lucru favorizează urcarea uleiului din rezervorul r în conducta c; debitul de ulei prin această conductă poate fi reglat cu ajutorul droselului Ru; uleiul ajunge în zona restrictivă Ra de unde este antrenat către ieșire de aerul comprimat ce curge aici cu o viteză foarte mare. Astfel, la orificiul de ieșire e în masa de aer se vor afla și particule de ulei.

Datorită turbulenței aerului în aval de echipament, picăturile de ulei se asociază și se depun pe peretele interior al conductei de legătură dintre ungător și sistemul de acționare deservit de acesta. Pentru a fi eficient, acest tip de ungător trebuie să fie montat în imediata vecinătate a sistemului (la o distanță mai mică de 5…6 m) şi într-un punct cât mai înalt în raport cu acesta.

Ungătoarele cu pulverizare fină se folosesc atunci când amplasarea echipamentului nu se poate face în imediata apropiere a sistemului deservit sau când sistemul este complex (cu multe coturi, strangulări etc.). În acest caz asocierea picăturilor de ulei și depunerea pe pereții interiori ai conductelor apare după o distanță de 25…30 m de ungător.

Acest tip de ungător nu este indicat în cazul echipamentelor la care echipajele mobile au cursă mică, iar schimbarea sensului de mişcare se face rapid; într-o asemenea situație picăturile de ulei din aer nu au timp să se depună pe suprafeţele ce trebuie unse, ele fiind evacuate din echipament odată cu aerul.

Prof. Dr. Ing. Mihai Avram

Articole Similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *